Bulunduğunuz sayfa: Ana Sayfa > Dünya > Kültür Toplum Din

Kültür Toplum Din

- Yorum Yaz

Kültürler ve Toplumlar
İnsan toplulukları doğa tarafından biçimlendirilmiş da insan iradesiyle araya gelmiş birimlerden oluşur. Toplumlardaki sürekli değişim farklı kültürlerin karşılaşmasıyla daha da belirginleşir. Güç kazanma isteği, değişik değer yargıları, ahlak anlayışı ve inanış biçimleri topluluklar arasında büyük çatışmalara yol açabilirken, aynı toplumun içindeki gruplar arasında da çıkar çatışmaları ortaya çıkabilir.

bilgiler www.deniztopu.com‘dan alınmıştır.

Kültür ve Toplum
İnsanın şamak için başka insanlara gereksinimi vardır. Eski Yunanlı düşünür Aristoteles insanı zoon politikon, toplumsal çevresi olan canlı olarak tanımlamış. Bugün toplum deyince, şamlarını az da çok arada geçiren insan kümesini anlıyoruz. Eskiden olduğu gibi bugün de pek çok insan aile ve akrabalarının oluşturduğu doğal topluma bağlı şıyor. en küçük toplumsal örgütlenmenin her bireyi ötekilerden toplumsal, ekonomik ve ruhsal destek görüyor. Cemaat gibi öteki toplumsal örgütler de ona dayanıyor. İnsan toplumun kurallarına uymak zorundadır. Toplumun, bireyleri kurallara uymaya zorlama biçimi toplumdan topluma değişebiliyor. Örneğin, bugün Batılı toplumlar bireylere davranış biçimlerinde, eş ve uğraş seçiminde Doğulu toplumlara göre daha büyük kişisel özgürlükler tanıyor.

Kültürden ise insanların belirli zamanda ve sınırlı alan içinde, doğal ve toplumsal çevrelerine özgü koşullar altında dil, , hukuk, ahlak, sanat, müzik ve bilim alanlarında ürettiği şeyler anlaşılıyor. Burada toplumlarla bireylerinin şama ve davranış biçimleri iç içe geçiyor. Dil insan toplumunun en önemli birleştirici öğelerinden biri. Çoğu kez kültür çevresinin en belirgin tanımlayıcı özelliği dil oluyor. Dil aynı zamanda insanların topluma bağlı olma duygusunu pekiştirici etki de yapıyor. dilin yaygınlaşması o dili konuşan toplumun gücünün de büyümesi anlamına geliyor. Örneğin, bugün yeryüzünde şayan insanların beşte biri Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Portekizce ve İspanyolca gibi Avrupa dillerinden birini konuşuyor. , sömürgecilik döneminin kalıntısıdır. Aynı dili konuşan, aynı tarihi, dini ve dünya görüşünü paylaşan toplumlara halk diyoruz.

Değişim İçinde Kültür ve Toplum
Çeşitli etkiler nedeniyle sürekli yeni şam koşulları ortaya çıktığından, toplumlar ve kültürler de sürekli değişim içindeler. değişim bazen yavaş yavaş gerçekleşiyor, bazen de patlama biçiminde olabiliyor. Pek çok toplum için Batı kültürü ve ona bağlı olan maddesel ve teknik üstünlükle karşılaşmak, varlıklarını tehdit eden şok etkisi yapıyor, çünkü onların geleneksel toplum yapısının sorgulanmasına yol açıyor. da hangi yöne gideceğini bilememek, kişiliğini ve kendine güvenini yitirmek gibi sonuçlara neden olabiliyor.

Güçlü toplumsal değişimler genellikle iç politikada ve toplumsal örgütlenmede yeni oluşumlara yol açıyor. Bunun örneği önemli toplumsal gerilimlere neden olan sanayileşmenin sonucunda işçi sendikalarının ortaya çıkması.

Her toplum mutlaka devlet kurmuyor. Bugün devletlerin tarihsel açıdan daha geç dönemde ortaya çıktığı biliniyor. İlk devletler günümüzden yaklaşık 5-6 bin yıl önce Mısır’da ve Güneydoğu Asya’da ortaya çıkmış. Devlet toplumsal örgütlenmenin özel biçimi, bakıma toplumsal ve tarihsel süreçlerin bileşenidir. Devleti olmayan, sürekli da geçici hiç merkezi yönetim biçimi tanımayan, toplumsal gücün toplanması yerine dağılmasını yeğleyen topluluklara geçmişte olduğu gibi bugün de rastlanıyor.

bilgiler www.deniztopu.com‘dan alınmıştır.


Her dönemde ve kültürde dinsel inanışlar var olmuş. Uzun süre pek çok toplum için temel birleştirici öğe işlevi görmüş. toplumların ortak özelliği toplumsal ve dinsel otoritenin tek kişinin da grubun elinde toplanmasıdır. Dinlerin toplum yapısı üstündeki etkisini günümüze değin nasıl sürdürebildiğinin en iyi örneği Hinduizm’de görülüyor. karmaşık inanışın getirmiş olduğu kast sistemi, insanların toplumsal gruplara ayrılması, yasal olarak kaldırıldığı halde bütün ülkede yaygın olarak varlığını sürdürüyor.

Avrupa’da 18. yüzyıldaki Aydınlanma Çağı’ndan sonra kilise ile devletin, dinsel güç ile dünyasal güçlerin birbirinden ayrılması ilkesi benimsendi. Gene de pek çok ülkede, kilise iktidara karşı muhalefeti destekleyerek politikaya karışmayı sürdürüyor.

Pek çok insanın günlük şamını dinsel olgular biçimlendirir. Törenler ve tapınma toplu biçimde gerçekleştirilir. Her dinsel toplumda yemek yemeye, giyinmeye ve daha pek çok şeye ilişkin, uyulması gereken kurallar vardır. Bunları yerine getirmek dindarlık belirtisi sayılır.

Dinsel şamın özel biçimi ise mistisizm, gizemciliktir. Mistisizmin amacı insan ile tanrısal olanı birleştirebilmektir. da kişisel deneyimin toplumsal olana tercih edilmesi anlamına geliyor. Düşüncelere dalmak, dünyadan elini eteğini çekmiş biçimde şamak birleşmeye gidecek yollar olarak görülüyor.

Eski Mısır ve Yunan tapınaklarından Uzakdoğu’daki pagodalara, Hıristiyan katedrallerinden Müslüman camilerine kadar, büyüklü küçüklü pek çok yapı insanların dinsel davranışlarının çarpıcı birer kanıtı durumunda. Pek çok kültürde ile sanat ayrılmaz bütün oluşturuyor. sanatçı için esin kaynağı olurken, dinsel törenlerde sanatkârca biçimlendirilmiş nesneler kullanılıyor.

Bugün yeryüzünde şayan 5 milyar dolayındaki insanın yaklaşık yüzde 30’u Hıristiyan, yüzde 20’si Budacılık, Hinduizm, Konfüçyüs’çülük, Şinto dini ve Taoizm gibi Asya inanışlarından birine bağlı. Müslümanların oranı yaklaşık yüzde 16. Yahudilerinki ise yüzde 0,4 dolayında. Doğa dinlerine bağlı olanlar dünya nüfusunun yüzde 2,4’ünü oluşturuyor. Hare Krişna, Tanrı’nın Çocukları ve Birleştirici Kilise gibi son zamanlarda ortaya çıkan “yeni” dinlere bağlı olanların oranının da yüzde 0,2 dolayında olduğu sanılıyor.

bilgiler www.deniztopu.com‘dan alınmıştır.

Konu İçeriği:

İlginizi çekebilecek diğer yazılar:

Yorum Yaz

- Lütfen yorumunuzun yazının konusu ile alakalı olmasına dikkat ediniz.
- Kişisel hakaret, küfür ve reklam içeren yorumlar yayınlanmayacaktır.
- Bu sayfalarda yayınlanan yorumların hepsi okuyucuların kendilerine ait görüşleridir. Yazılan yorumlardan DenizTopu.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İsim:

Mail:

Yorum:

icon_wink.gif icon_neutral.gif icon_mad.gif icon_twisted.gif icon_smile.gif icon_eek.gif icon_sad.gif icon_rolleyes.gif icon_razz.gif icon_redface.gif icon_surprised.gif icon_mrgreen.gif icon_lol.gif icon_idea.gif icon_biggrin.gif icon_evil.gif icon_cry.gif icon_cool.gif icon_arrow.gif icon_confused.gif icon_question.gif icon_exclaim.gif 

Dünya
Etiketler: , , , ,
Sayfa Başına Dön